Informace ze 4. zasedání Rady Českého sdružení klubů

Sdružení klubů ČR - Informace ze 4. zasedání Rady Českého sdružení klubů

Jednání Rady zahájil předseda RS Petr Nahodil. Po prezentaci a schválení programu přednesl zprávu o činnosti RS a plnění úkolů za období od 17.9.2021 do 18.3.2022. Zde konstatoval, že pandemie koronaviru COVID 19 znemožnila konání mnoha setkání sběratelů oproti sběratelskému kalendáři. Což také negativně ovlivnilo činnost klubů.

Připomněl i válku na Ukrajině. Informoval o tom, že bylo vydáno číslo 4/21 a 1/22 časopisu Svět piva a v přípravě je číslo 2/22. Poděkoval všem dopisovatelům za jejich aktivitu. Vyzdvihl dobrou spolupráci s tiskárnou Vltavín v Týně nad Vltavou. Uvedl, že i nadále trvá pokles členské základny. V současné době je ve sdružení 14 klubů, které sdružují 224 členů. Dále se zabýval aktivitou klubů, kde uvedl, že jsou kluby, které si plní své povinnosti velmi aktivně, ale některé kluby si je téměř neplní. V otázce hospodaření sdružení uvedl, že se daří profinancovat jak vydávání časopisu i činnost sdružení. Došlo v důsledku pandemie k poklesu příjmů z prodeje etiket Tulák, neboť je nebylo kde prodávat. Návštěvnost webových stránek je stále na stejné úrovni. Potom nastínil úkoly, které sdružení čekají v nadcházejícím období. Zde uvedl, že v tomto roce slaví sdružení 30 let od svého vzniku a 30 let vydávání časopisu Svět piva. Vzhledem k nižším příjmům se sdružení musí chovat hospodárně.

Se zprávou o hospodaření sdružení seznámila Radu sdružení paní Ing. Topinková, která uvedla, že k 31.12.2021 byl celkový zůstatek 40 903 Kč. Dále uvedla, že hospodaření za rok 2021 skončilo ve ztrátě, která činila 816,78 Kč. Poté podali informace Radě sdružení zastupující šéfredaktor Světa piva p. Nahodil a distributor časopisu p. Skabrouth. Následovalo projednání a schválení změn a doplňků kalendáře sběratelských setkání na rok 2022. Bylo projednáno organizační a materiální zabezpečení XVII. konference klubů, která se uskuteční v září letošního roku. Dalším bodem byla diskuse, kde vystoupilo několik členů Rady sdružení, revizní komise a host. Všechny diskusní příspěvky se týkaly organizačních záležitostí činnosti sdružení. V rámci diskuse byly předneseny návrhy na udělení diplomů Zlatý korbel a Čestných uznání spojených s B2.

Petr Nahodil

[ 09. 07. 2022 | Doporučit | Vytisknout | 237 přečtení ]
Pivní aktuality ve zkratce
10.10.Anketa o nejhezčí pivní suvenýry roku 2023
Hlasujte i Vy v anketě O nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek, pivní korunku pivovarů a minipivovarů za rok 2023, kterou pořádá Parkán klub Tábor.

> Anketní lístek <


1.10.Sběratelské setkání KSK v Praze
Zveme na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 14. října 2023 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz
Naše a světové pivovary od A do Z
Kartičkové kalendáříky - pivovary od A do Z

Série kalendáříků s pivními etiketami nejen našich pivovarů.

Více informací

Miniatlas světa pivních etiket na kk
Miniatlas světa pivních etiket

Unikátní projekt mapující svět pivních etiket.

Více informací

60. výročí osvobození ČSR
Logo projektu.

Série s vojenskou technikou
z období 2. světové války

Cena série: 180,- Kč
60 kalendáříků

Více informací o sérii

Časopis Svět piva

Svět piva

Časopis Svět piva vydává
České sdružení klubů historie pivovarnictví
pro sběratele pivovarských suvenýrů.

Více o časopise Svět piva

Inzeráty
Informace