Akce Sběratelství 2021

KSK - Klub sběratelů kuriozit - Akce Sběratelství 2021

Sekce sběratelů pivních suvenýrů patří v rámci KSK mezi tři největší obory - vedle modelů a pohlednic. Toto je patrné i na návštěvnosti setkání sběratelů pivních suvenýrů. Vývoj sběratelství pivních suvenýrů od prvního hodnocení v r. 1974 do současnosti je velmi dynamický. V roce 1974 byly sestaveny žebříčky pouze u etiket a tácků a orientačně byly uvedeny sbírky pivovarských odznaků, pohlednic, kalendářů a prospektů.

V druhém ročníku akce Sběratelství v r. 1976 už bylo zpracováno víc než 110 dotazníků pro etikety a 50 dotazníků pro tácky. V dalších ročnících akce Sběratelství byly žebříčky pivních etiket a tácků rozšířeny o další obory - plechovky, sklenice, cedule, korunky a láhve. V této době byl nejvyšší zájem sběratelů o pivní plechovky a láhve. V období od poslední akce Sběratelství v r. 2018 do současnosti zájem o sběratelství pivních suvenýrů klesá. Při minulé akci Sběratelství 2018 bylo z údajů získaných z členského adresáře zjištěno, že sběratelé pivních suvenýrů se věnují 47 oborům. Při akci Sběratelství 2021 byly použity údaje o sbírkách jen z nového členského adresáře a bylo zjištěno, že v současné době se sběratelé pivních suvenýrů věnují 34 oborům. To je úbytek o 13 oborů.

Sběratelé pivních suvenýrů patří mezi sběrateli mezi ty nejaktivnější. Sdružují se v 14 klubech po celé republice a od r. 2016 nesou nový název České sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s. v jehož čele stojí Rada sdružení, kde má KSK svého zástupce p. Petra Nahodila, který zastává funkci předsedy Rady sdružení. Rada koordinuje termíny výměnných setkání sběratelů. Uděluje ocenění „ZLATÝ KORBEL“ pivovarům, institucím, klubům a jednotlivcům. Toto ocenění získal Klub sběratelů kuriozit a dále předseda KSK p. Ladislav Likler za jeho dlouholetý přínos pro sběratelské hnutí. Pánové Petr Nahodil, Vlastimil Cífka Václav Soukup a Josef Rejlek za aktivní práci pro sběratelství.. Nově uděluje i Čestná uznání a věcné dary. Propaguje sběratelství pivních suvenýrů a historii pivovarnictví v médiích. Sdružení vydává velmi kvalitní a mezi sběrateli oblíbený časopis Svět piva, jehož zastupujícím odpovědným redaktorem je Petr Nahodil. Ještě bych se zmínil o záslužné činnosti ostravského klubu sběratelů pivních suvenýrů vedeným Ing. Jiřím Kozlem, který vydává pro sběratele katalogy pivních etiket. Dále je mezi sběrateli pivovarských suvenýrů znám rovněž velmi kvalitně zpracovaný zpravodaj pro sběratele pivovarských suvenýrů Rytíř, vydávaný Rytíř klubem v Jirkově. Bohužel časopis Rytíř letošním ročníkem končí. Důvodem je neustále se snižující počet odběratelů a obrovská náročnost na zpracovávání přílohy novinek PE. V obou zmiňovaných časopisech vycházejí kromě zajímavých článků a nejrůznějších informací i přehledy o vydávaných nových etiketách a dalších novinkách v oblasti pivních suvenýrů. Velké oblibě se těší u našich sběratelů i slovenský časopis pro sběratele pivovarských suvenýrů „PIVNÉ HOBBY“. Časopis vydává Slovenská asociace historie pivovarnictví (SAHP) a je obsahově na velmi vysoké úrovni. Jeho odběratelé získávají podrobný přehled o sběratelství pivních suvenýrů na Slovensku.

V ročníku akce Sběratelství 2021 je pošesté použito údajů o velikostech sbírek uvedených jednotlivými sběrateli v Členském adresáři. Dotazníky nebyly rozesílány.

Podle 19. adresáře se sběratelstvím pivních suvenýrů zaobírá celkem 61 sběratelů, což je o 15 sběratelů méně než v roce 2018. Z tohoto počtu má sbírání pivních suvenýrů jako svůj hlavní obor uvedeno 50 sběratelů a 11 sběratelů jej uvedlo jako vedlejší obor své sběratelské činnosti. Nejvíce jsou zastoupeni sběratelé pivních etiket, kterých je 33. I v tomto největším uskupení sběratelů došlo během tří let k snížení jejich počtu o 7. Svoje sbírky většinou rozdělují na ČR+SR a cizinu. U našich pivních etiket se ještě sleduje i velikost sbírek starých etiket do r. 1948. Údaje o počtu starých etiket do r. 1948 uvedlo v adresáři jen 10 sběratelů. Škoda, že údaje o etiketách do r. 1948 neuvádí většina sběratelů sbírajících jen naše pivní etikety, neboť určitě tyto etikety se v jejich sbírkách vyskytují.

Srovnání velikosti sbírek pivních suvenýrů

Pivní etikety celkem

2018 2021
1. Václav Honzejk, Ústí n.L. 316 000 1. Václav Honzejk, Ústí n. L. 330 000
2. Petr Langner, Hostinné 281 000 2. Petr Langner, Hostiné 304 000
3. Oldřich Kožuch, Přerov 150 000 3. Oldřich Kožuch, Přerov 150 000
4. Ladislav Engelthaler, Senomaty 95 253 4. Ladislav Engelthaler, Senomaty 113 033
5. René Klenovec, Plzeň 95 000 5. Petr Nahodil, Praha 5 71 200
5. Jaroslav Prokůpek, Rožnov p. R. 95 000    

Z celkového počtu 40 sběratelů pivních etiket je 22 sběratelů, jež sbírají pouze etikety ČR a SR. I zde došlo ke snížení počtu sběratelů oproti minulé akci sběratelství v r. 2015 o 3.

Pivní etikety ČR a SR celkem

2018 2021
1. Michal Valenta, Praha 4 39 000 1. Ladislav Engelthaler, Senomaty 26 863
2. Jan Zmidloch, Brno 27 793 2. Petr Nahodil, Praha 5 22 700
3. Petr Nahodil, Praha 5 21 200 3. Ing. Bedřich Švehla, Plzeň 18 235
4. Bedřich Švehla, Plzeň 17 000 4. Ing. Jana Koželuhová, Kúty 15 678
5. Vladimír Pargač, Studénka 15 300 5. Radim Novák, Slavičín 15 000

 Sběratelé našich etiket ve svých sbírkách sledují počty starých etiket do r. 1948. Je škoda, že jen 10 sběratelů uvedlo v adresáři počty těchto etiket. Určitě má tyto etikety ve svých sbírkách daleko větší počet sběratelů.

Čs. etikety do r. 1948

2018 2021
1. Ing.Vladimír Steiner, Plzeň 5 165 1. Ing. Vladimír Steiner, Plzeň 5 200
2. Ing. Jan Zmidloch, Brno 1 411 2. Radim Novák, Slavičín 1 200
3. Radim Novák, Slavičín 1 200 3. Ing. Zdeněk Formánek, Žďár n. Saz. 695
4. Ing. Zdeněk Formánek, Žďár n. Sáz. 675 4. Petr Nahodil, Praha 5 472
5. Petr Nahodil, Praha 5 444 5. Ing. Jana Koželuhová, Kúty 238

Z přehledů sběratelů pivních etiket vyplývá, že největší sbírkou pivních etiket v rámci KSK je vyhodnocena velmi kvalitní sbírka pivních etiket p. Ing. Václava Honzejka z Ústí nad Labem. Této sbírce byl udělen v rámci akce Sběratelství 2012, 2015 a 2018 diplom za největší sbírku. Pozornost si samozřejmě zaslouží i sbírka Ing. Vladimíra Steinera z Plzně, který je v žebříčku sběratelů čs. etiket do r. 1948 v obou přehledech na prvním místě. Jeho sbírka byla v akci Sběratelství v r. 1997 oceněna diplomem za největší sbírku starých etiket. V roce 2012 získala ocenění jako pozoruhodná sbírka.

Dalším oborem, kterým se zabývá v rámci sekce pivních suvenýrů KSK 26 sběratelů, jsou pivní tácky. U sběratelů pivních tácků převládají různé specializace, neboť tento obor je dosti náročný na dostatek místa. V rámci KSK se největší sbírkou co do počtu pyšní p. Jaroslav Štěrba z Moravské Třebové. Jeho sbírka v akcích Sběratelství 2006, 2009, 2012, 2015 a 2018 obdržela diplom za největší sbírku.

Pivní tácky

2018 2021
1. Jaroslav Štěrba, Mor. Třebová 115 000 1. Jaroslav Štěrba, Mor. Třebová 130 000
2. Bedřich Švehla, Plzeň 50 670 2. Bedřich Švehla, Plzeň 52 000
3. Vladimír Linhart, Praha 7 47 252 3. Vladimír Linhart, Praha 7 51 941
4. Zdeněk Ševčík, Zlín 12 420 4. Miloslav Dobšíček, Podivín 31 000
5. Vlastimil Cífka, Hořín 11 500 5. Vlastimil Cífka, Hořín 16 000

Třetím oborem, co do počtu sběratelů v rámci pivní sekce, jsou sběratelé starých pivních lahví. Tímto sběratelským oborem se podle adresáře zabývá 20 sběratelů, což je stejný počet jako v roce 2018. Z níže uvedených přehledů je na první pohled patrné, že tomuto oboru nadále vévodí pan Jiří Drvola z Příbrami se svými 9 207 ks pivních lahví. Jeho sbírka se za hodnocené období rozrostla o 275 ks. V jeho sbírce jsou opravdové unikáty a sbírka jako celek patří i mezi světovou špičku. Po právu byl také v akci Sběratelství v letech 1997, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 a 2018 jeho sbírce udělen diplom za největší sbírku.

Pivní láhve

2018   2021  
1. Jiří Drvola, Příbram 8 932 1. Jiří Drvola, Příbram 9 207
2. Jaroslav Štěrba, Mor.Třebová 3 500 2. Jaroslav Štěrba, Mor.Třebová 3 500
3. Miroslav Kekrt, Liberec 1 200 3. Miroslav Kekrt, Liberec 1 500
4. Rudolf Suk, Dvůr Králové 950 4. Vladimír Pargač, Studénka 972
4. Ondřej Vrábel, Vsetín 950 5. Jaroslav Dupák, Příbram 800
5. Vladimír Pargač, Studénka 840 5. Ing. Ondřej Vrábel, Vsetín 800

Dalším oborem sekce pivních suvenýrů jsou pivní plechovky, kterým se věnuje v rámci sekce 8 sběratelů. Tento počet se za 3 roky nezměnil. K tomuto oboru jsou zároveň přidruženy limonádové plechovky, neboť většina sběratelů ve svých začátcích sbírala oba druhy plechovek. Limonádové plechovky jako svůj sběratelský obor v adresáři uvedli 2 sběratelé, což je stejně jako v roce 2018 . Vzhledem k tomu, že tento obor je opravdu nesmírně náročný na místo, řada sběratelů časem limonádové plechovky přestala sbírat. Někteří sběratelé se začali specializovat a sbírají např. jen určitý stát nebo přešli na velmi obtížnou kategorii, která vznikla ve Spojených státech amerických. Jedná se o kategorii OC/OC, kde ve sbírce je zastoupená jedna plechovka z každé země. Ve sledovaném období se objevily dvě nové kategorie sbírání pivních plechovek a sice OC/O CITY (jedna plechovka/jedno město) a OC/O Mountain (jedna plechovka/jedna hora nebo pohoří). Špičková specializovaná sbírka je sbírka našich pivních plechovek, kde k úplnosti sbírky chybí jen několik ks, kterou vlastní Milan Eisner. Sbírka nyní dle údajů z adresáře obsahuje 3 000 plechovek Tato sbírka v r. 2000 získala diplom za pozoruhodnou sbírku. Ve sledovaném období do KSK vstoupil p. Petr Kovář z Prostředního Lánova. Jeho sbírka obsahuje 21 000 plechovek z celého světa. Jinak můžeme konstatovat, že v hodnoceném období zájem o sběratelství pivních plechovek spíše klesá.

Pivní plechovky

2018   2021  
1. Petr Kovář, Prostřední Lánov 21 000 1. Petr Kovář, Prostřední Lánov 21 000
2. Vlastimil Cífka, Hořín 15 000 2. Ing. Bedřich Švehla, Plzeň 14 900
3. Bedřich Švehla, Plzeň 14 600 3. Vlastimil Cífka, Hořín 14 500
4. Petr Slanina, Mělník 8 250 4. Nahodil Petr, Praha 5 6 450
5. Vladimír Menšík, Vsetín 8 000 5. Milan Eisner, Kralupy n. Vl. 3 000

Limonádové plechovky

2018 2021
1. Vlastimil Cífka, Hořín 3 400 1. Vlastimil Cífka, Hořín 3 300
2. Ludvík Masař, Dolní Lhota 1 800 2. Ludvík Masař, Dolní Lhota 1 800

Korunkové uzávěry jsou další obor v rámci sekce pivních suvenýrů. Tento obor si jako svůj sběratelský koníček vybralo 10 sběratelů, což je stejně jako v roce 2018. Jako do všech oborů lidské činnosti, tak i do výroby korunkových uzávěrů se promítly nové technologie, zejména možnosti potisku. A tak se objevují na korunkách např. znaky fotbalových klubů, spoře oblečené ženy, městské znaky, fotografie zámků a hradů a mnoho dalších námětů. Do současné doby v tomto sběratelském oboru získali diplom za největší sbírku v r. 1997 Štěpán Kraml, v r. 2000 Mgr. František Žváček a v r. 2015 a 2018 Vlastimil Cífka.

Korunkové uzávěry

2018 2021
1. Vlastimil Cífka, Mělník 11 770 1. Vlastimil Cífka, Hořín 15 575
2. Milan Rose, Praha 9 5 100 2. Miloslav Dobšíček, Podivín 7 000
3. Soběslav Dušek, Chrast 3 638 3. Milan Rose, Praha 9 5 100
4. Jiří Vach, Praha 4 2 974 4. Jiří Vach, Praha 4 3 269
5. Petr Nahodil, Praha 5 1 200 5. Václav Douša, Čížkovice 1 950

Pivovarské cedule jsou velmi specializovaným oborem, který si podle adresáře jako svůj sběratelský obor uvedli 4 sběratelé, což je o dva sběratele méně než při akci Sběratelství 2018. Získávání nových přírůstků do sbírek je v současné době opravdu velmi obtížnou záležitostí. V tomto oboru se pyšní největší sbírkou Ing. Vladimír Steiner z Plzně.

Pivovarské cedule

2018 2021
1. Vladimír Steiner, Plzeň 558 1. Vladimír Steiner, Plzeň 563
2. Vladimír Menšík, Vsetín 370 2. Miroslav Kekrt, Liberec 100
3. Miroslav Kekrt, Litoměřice 30 3. Radim Novák, Slavičín 15
4. Radim Novák, Slavičín 15 4. Ing. Oldřich Kožuch, Přerov ?
4. Vladimír Pargač, Studénka 15    

U dalších oborů, kterými se sběratelé sekce pivních suvenýrů zabývají, uvádíme pouze srovnávací přehledy akce Sběratelství 2018 s akcí Sběratelství 2021. Jedná se o níže uvedené obory:

Korbel, sklenice a půllitry

2018 2021
1. Vladimír Menšík, Vsetín 2 219 1. Vladimír Pazourek, Nová Ves 2 400
2. Vladimír Pazourek, Nová Ves 2 100 2. Rick Dambrosca, Praha 6 1 015
3. Rick Dambrosca, Praha 6 1 042 3. Vlastimil Cífka, Hořín 620
4. Vlastimil Cífka, Hořín 610 4. Rudolf Suk, Dvůr Králové 458
5. Rudolf Suk, Dvůr Králové 458 5. Ing. Bedřich Švehla, Plzeň 340

Pivovarské pohlednice

2018 2021
1. Vladimír Linhart, Praha 7 2 411 1. Vladimír Linhart, Praha 7 2 783
2. Ing. Vladimír Steiner, Plzeň 1 766 2. Ing. Vladimír Steiner, Plzeň 1 770
3. Ing. Ondřej Vrábel, Vsetín 660 3. Petr Nahodil, Praha 5 557
4. Ing. Jan Zmidloch, Brno 518 4. Ing. Ondřej Vrábel, Vsetín 180
5. Petr Nahodil, Praha 5 506    

Pivovarské kalendáříky

2018 2021
1. Oldřich Zatloukal. Blatec 5 600 1. Oldřich Zatloukal, Blatec 6 300
2. Vlastimil Cífka, Hořín 4 260 2. Vladimír Linhart, Praha 7 4 937
3. Petr Nahodil, Praha 5 3 943 3. Petr Nahodil, Praha 5 4 866
4. Vladimír Linhart, Praha 7 3 845 4. Vlastimil Cífka, Hořín 4 710
5. Jana Francová, Praha 6 1 209 5. Jana Francová, Praha 6 1 260

Otvíráky

2018 2021
1. Milan Kopecký, Kovanec 1 900 1. Miloslav Dobšíček, Podivín 3 100
2. Mgr. Jaroslav Ondráček, Šumperk 1 648 2. Mgr. Jaroslav Ondráček, Šumperk 2 126
3. Václav Douša, Čížkovice  1 310 3. Václav Douša, Čížkovice 1 950
4. Jana Marinicová, Kostelec na Hané  170 4. Milan Kopecký, Kovanec 1 900
5. Vladimír Menšík, Vsetín 106 5. Jana Marinicová, Kostelec na Hané 240

Pivovarské účtenky

2018 2021
1. Vladimír Linhart, Praha 7 2 000 1. Vladimír Linhart, Praha 7 2 212
2. Ing. Jan Zmidloch, Brno 1 768 2. Evžen Erzigoj, Praha 10 2 000
3. Evžen Erzigoj, Praha 10 1 000 3. Petr Nahodil, Praha 5 681
4. Petr Nahodil, Praha 5 546  4. Ing. Bedřich Švehla, Plzeň 390
5. Vlastimil Cífka, Hořín neuvedl počet 5. Pavel Košař, Praha 4 241

Pivní soudky (2 – 5 l)

2018 2021
1. Petr Slanina, Mělník 1 650 1. Vlastimil Cífka, Hořín 1 130
2. Vlastimil Cífka, Hořín 1 137 2. Ing. Bedřich Švehla, Plzeň 620
3. Bedřich Švehla, Plzeň 615 3. Milan Eisner, Kralupy n. Vl. 300
4. Milan Eisner, Kralupy n. Vl. 245 4. Petr Miška, Malenovice 5
5. Vladimír Menšík, Vsetín 123 5. neobsazeno  

U dalších oborů v rámci sekce pivních suvenýrů uvedeme z důvodu malého počtu sběratelů pouze obor, počet sběratelů a největší sbírku v daném oboru.

Pivovarské známky - 1 sběratel - Jaroslav Vrba, Praha 6 - 70 ks, Publikace o pivovarech - 1 sběratel - Josef Ptáček, Dobruška - 100 ks, Pivovarské odznaky - 2 sběratelé – Bedřich Švehla, Plzeň – 680, Pivovarské kamióny - 1 sběratel – Vlastimil Cífka, Mělník - 355 ks, Dokumentace pivovarů a sladoven – 1 sběratel – Luboš Koláček, Olovnice – 1, Pivní kelímky – 1 sběratel – Vlastimil Cífka, Mělník – neuvedl počet, Pivní stáčečky – 3 sběratelé – Jiří Drvola, Příbram – 43 ks, Fotografie pivovarů – 1 sběratel Vladimír Linhart, Praha 7 - 365, Pivní ohřívačky – 2 sběratelé - Miloš Kotrba, Ořech – 100, Kuličková pera s potiskem pivovarů – 1 sběratel – Vlastimil Cífka, Hořín – neuvedl počet, Pivovarské akcie – 1 sběratel – Ing. Oldřich Kožuch, Přerov – neuvedl počet, Telefonní karty s pivní tématikou – 1 sběratel - Oldřich Kožuch, Přerov – neuvedl počet, Pivní samolepky – 2 sběratelé - Vlastimil Cífka, Mělník a Petr Nahodil, Praha 5 – neuvedli počet, Dřevěné pivní sudy a tlakovací zařízení – Ondřej Vrábel, Vsetín – 7 ks, Vizitky s pivní tématikou – 2 sběratelé - Vladimír Linhart, Praha 7 – 3 976 ks, Tašky – Vlastimil Cífka, Mělník – neuvedl počet, Zapalovače s potiskem – 2 sběratelé – Oldřich Kožuch, Přerov a Vlastimil Cífka, Hořín – oba neuvedli počet, Hrací karty – Vlastimil Cífka, Mělník – počet neuvedl, PF pivovarů – Vladimír Linhart, Praha 7, - 121, Pivovarská muzea – František Strnad, Železná Ruda – 1.

V dnešním článku, kde Vás seznamujeme s přehledy o velikostech sbírek členů sekce pivních suvenýrů samozřejmě nejsou uvedeny celé žebříčky jednotlivých oborů. U oborů s větším počtem sběratelů než 5 je vždy uvedeno srovnání na prvních pěti místech.

Vzhledem k tomu, že na výměnných setkáních se pravidelně objevuje velké množství nových pivních etiket a dalších pivovarských suvenýrů je předpoklad, že sbírky našich členů nadále utěšeně porostou. Do dalšího období přejeme všem členům, aby jim sběratelství přinášelo nejen poznání, ale i radost z každého nového přírůstku.

Petr Nahodil

[ 06. 03. 2022 | Doporučit | Vytisknout | 184 přečtení ]
Pivní aktuality ve zkratce
5.5.Pivní etikety piva Tulák
České sdružení klubů historie pivovarnictví, z. s. připravuje vydání nové série pivních etiket piva Tulák. V prodeji by se měla objevit v červnu.

9.4.Sběratelské setkání KSK v Praze
Zveme na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 23. dubna 2022 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz


24.3.Setkání v Rakovníku zrušeno
Sběratelské setkání v Rakovníku plánované na 2. dubna je zrušeno.
Nejbližší setkání
21.05.2022 - Třebíč

28.05.2022 - Rožňava SK
Naše a světové pivovary od A do Z
Kartičkové kalendáříky - pivovary od A do Z

Série kalendáříků s pivními etiketami nejen našich pivovarů.

Více informací

Miniatlas světa pivních etiket na kk
Miniatlas světa pivních etiket

Unikátní projekt mapující svět pivních etiket.

Více informací

60. výročí osvobození ČSR
Logo projektu.

Série s vojenskou technikou
z období 2. světové války

Cena série: 180,- Kč
60 kalendáříků

Více informací o sérii

Časopis Svět piva

Svět piva

Časopis Svět piva vydává
České sdružení klubů historie pivovarnictví
pro sběratele pivovarských suvenýrů.

Více o časopise Svět piva

Online burza
Informace