| 0-15 | 15-20 |

Informace ze 4. zasedání Rady Českého sdružení klubů

Sdružení klubů ČR - Informace ze 4. zasedání Rady Českého sdružení klubů 09. 07. 2022 - Petr Nahodil

Jednání Rady zahájil předseda RS Petr Nahodil. Po prezentaci a schválení programu přednesl zprávu o činnosti RS a plnění úkolů za období od 17.9.2021 do 18.3.2022. Zde konstatoval, že pandemie koronaviru COVID 19 znemožnila konání mnoha setkání sběratelů oproti sběratelskému kalendáři. Což také negativně ovlivnilo činnost klubů.

[ 237 přečtení | Číst článek ]

Ze zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví

Sdružení klubů ČR - Ze zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví 21. 04. 2013 - Petr Nahodil

Dne 15. 3. 2013 se v Pardubicích konalo řádné zasedání Rady sdružení. Účastníky zasedání přivítal předseda Rady sdružení p. Petr Nahodil. Hostem zasedání byl prezident Slovenské asociace historie pivovarnictví p. Ing. Miloš Nutil.

Po schválení programu hlavní zprávu o činnosti za období od XI. konference klubů do současnosti přednesl předseda Rady sdružení. Seznámil přítomné s úspěchy v činnosti sdružení, vyjmenoval i nedostatky a problémy, které práci sdružení provázejí. Zejména velké problémy činí finanční zajištění vydávání časopisu Svět piva.

[ 6764 přečtení | Číst článek ]

Kalendáříky na rok 2013 Sdružení klubů

Sdružení klubů ČR - Kalendáříky na rok 2013 Sdružení klubů 05. 01. 2013 - Petr Nahodil

Na podporu činnosti Českého sdružení klubů historie pivovarnictví byla vydána série 5-ti kalendáříků na rok 2013.

Série je již vyprodána. Děkujeme všem, kteří její koupí přispěli na činnost sdružení.

 

[ 3345 přečtení | Číst článek ]

Informace z Českého sdružení klubů historie pivovarnictví

Sdružení klubů ČR - Informace z Českého sdružení klubů historie pivovarnictví 05. 11. 2012 - Petr Nahodil

Dne 21.9.2012 se v Restauraci Imperiál v Pardubicích konalo od 14.00 hod, zasedání Rady sdružení a po jejím skončení se od 16.00 hod. konala XI. konference klubů. Jednání Rady sdružení řídil tajemník p. Pinkava. Zprávu o činnosti Rady od jarního zasedání do 21.9.2012 přednesl předseda Rady sdružení p. Nahodil. Ve zprávě uvedl, že i přes nepříznivou ekonomickou situaci se podařilo zajistit vydávání časopisu Svět piva a to především díky obětavé práci jeho šéfredaktora Ing. Řehůřka.

[ 2349 přečtení | Číst článek ]

Informace ze zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví

Sdružení klubů ČR - Informace ze zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví 09. 04. 2012 - Petr Nahodil

Dne 16.3.2012 se uskutečnilo v Restauraci PIVOVARKA v Pardubicích již 4. zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví. Jednání Rady zahájil předseda p. Petr Nahodil, který po přivítání hosta, prezidenta Slovenské asociace historie pivovarnictví Ing. Nutila, přednesl zprávu o činnosti Rady a plnění úkolů za hodnocené období. Ve své zprávě konstatoval, že většina úkolů, které před sdružením stály byly průběžně splněny.

[ 2110 přečtení | Číst článek ]

Informace ze zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví

Sdružení klubů ČR - Informace ze zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví 15. 10. 2011 - Petr Nahodil

Dne 23.9.2011 se uskutečnilo v restauraci PIVOVARKA v Pardubicích již 3. zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví. Jednání Rady sdružení zahájil předseda Rady sdružení p. Petr Nahodil, který po prezentaci a přivítání milého hosta prezidenta Slovenské asociace historie pivovarnictví Ing. Nutila, přednesl zprávu o činnosti Rady sdružení za období od jarního zasedání.

[ 5831 přečtení | Číst článek ]

Informace z jednání X. konference klubů Sdružení

Sdružení klubů ČR - Informace z jednání X. konference klubů Sdružení 05. 12. 2010 - Petr Nahodil

Informace z jednání X. konference klubů Sdružení, která se konala dne 24.9.2010 od 16.00 hod. v Pardubicích. Po prezentaci a přivítání účastníků, jednání X. konference klubů Sdružení řídil tajemník GR p. Pinkava. Dalším bodem programu bylo schválení volební a návrhové komise. Poté se ujal slova předseda GR p. Rousek, který přednesl zprávu o činnosti od IX. konference, konané v září 2008.

[ 2007 přečtení | Číst článek ]

Ze zasedání Generální rady

Sdružení klubů ČR - Ze zasedání Generální rady 04. 11. 2010 - Petr Nahodil

Dne 24.9.2010 ve 13.00 hod. se v Pardubicích uskutečnilo 38. zasedání Generální rady sdružení klubů. Po prezentaci a zahájení seznámil předseda GR p. Rousek přítomné členy GR se zprávou o plnění úkolů za období od jarního zasedání GR sdružení. V této zprávě konstatoval, že úkoly byly plněny průběžně. Poukázal na přetrvávající nedostatky při sestavování sběratelského kalendáře na rok 2011. Některé kluby opakovaně nejsou schopny nahlásit termíny svých setkání včas. Tímto zdržují uzavření sběratelského kalendáře.

[ 1719 přečtení | Číst článek ]

Ze zasedání Generální rady

Sdružení klubů ČR - Ze zasedání Generální rady 16. 04. 2010 - Petr Nahodil

Přinášíme aktuální informace ze zasedání Generální rady Sdružení klubů sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví. V pátek 19.3.2010 proběhlo v Pardubicích 37. zasedání Generální rady sdružení klubů. Zahájení, prezenci a přivítání hostů provedl p. František Pinkava. Poté předseda Sdružení p. Rousek přednesl zprávu o plnění úkolů za období od minulé GR do současnosti.

[ 1943 přečtení | Číst článek ]

Zasedání Generální rady

Sdružení klubů ČR - Zasedání Generální rady 15. 10. 2009 - Petr Nahodil

Informace ze zasedání Generální rady Sdružení klubů sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví. V pátek 25.9.2009 proběhlo v Pardubicích 36. zasedání Generální rady sdružení klubů. Zahájení, prezenci a přivítání hostů provedl předseda GR p. Rousek. Poté přednesl zprávu o plnění úkolů v období od posledního zasedání GR do současnosti. V jeho zprávě bylo konstatováno, že většina úkolů je plněna průběžně.

[ 1696 přečtení | Číst článek ]

Březnové zasedání Generální rady

Sdružení klubů ČR - Březnové zasedání Generální rady 07. 04. 2009 - Petr Nahodil

Dne 20.3.2009 se konalo zasedání GR Sdružení klubů ČR v Pardubicích. Předseda GR p. Rousek přednesl zprávu o činnosti GR za uplynulé období. V této zhodnotil plnění úkolů jednotlivých členů GR, které jim byly uloženy na IX. konferenci sdružení klubů konané dne 26.9. 2008.

Bylo konstatováno, že i přes veškeré úsilí členů GR se i nadále nedaří zabezpečit sponzorství časopisu Svět piva. Dílčích úspěchů bylo dosaženo v rámci náboru pivovarů na odběr časopisu Svět piva. Proto tento úkol bude nadále patřit k prioritám v aktivitě všech členů GR.

[ 1734 přečtení | Číst článek ]

Generální rada oceňovala

Sdružení klubů ČR - Generální rada oceňovala 07. 10. 2008 - Petr Nahodil

Generální rada Sdružení klubů sběratelů pivních suvenýrů ČR a SR a historie pivovarnictví udělila Diplom Zlatý korbel. Diplom Zlatý korbel udělila Generální rada Sdružení za celoživotní práci ve prospěch sběratelského hnutí předsedovi Klubu sběratelů kuriozit panu Ladislavu Liklerovi.

[ 2387 přečtení | Číst článek ]

Ze zasedání Generální rady

Sdružení klubů ČR - Ze zasedání Generální rady 19. 05. 2008 - Petr Nahodil

Dne 21.3.2008 se uskutečnilo v restauraci Pivovarka v objektu pivovaru Pardubice pravidelné zasedání Generální rady Sdružení klubů sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví.

Po zahájení seznámil předseda GR p. Rousek přítomné s plněním úkolů z poslední GR. S výsledky hospodaření Sdružení klubů za rok 2007 a návrhem na rok 2008 seznámil GR p. Preclík.

[ 1990 přečtení | Číst článek ]

Ze zasedání Generální rady Sdružení

Sdružení klubů ČR - Ze zasedání Generální rady Sdružení 13. 10. 2007 - Petr Nahodil

dne 21.9.2007 se v Pardubicích konalo podzimní zasedání Generální rady Sdružení klubů ČR a SR sběratelů pivních suvenýrů a historie pivovarnictví. Po zahájení a presentaci předseda Sdružení p. Rousek předal diplomy Zlatý korbel jako ocenění aktivní práce pro sběratelské hnutí jednotlivcům, klubům a pivovarům. Poté bylo provedeno vyhodnocení plnění úkolů z poslední Generální rady (dále jen GR).

[ 2102 přečtení | Číst článek ]

Ze zasedání Generální rady Sdružení klubů ČR a SR

Sdružení klubů ČR - Ze zasedání Generální rady Sdružení klubů ČR a SR 11. 06. 2007 - Petr Nahodil

31. zasedání GR Sdružení klubů ČS a SR se konalo dne 23.3. 2007 v Pardubicích. Kontrolou usnesení ze zasedání poslední GR a VIII. konference klubů se průběžně plní. Nedostatky jsou v získávání sponzoringu, bylo uloženo v tom pokračovat. Přednesená zpráva o stavu hospodaření p. Preclíkem a zkontrolovaná revizní komisí potvrdila, že hospodaření jde podle plánu a bez chyb.

[ 1811 přečtení | Číst článek ]
| 0-15 | 15-20 |

Pivní aktuality ve zkratce
10.10.Anketa o nejhezčí pivní suvenýry roku 2023
Hlasujte i Vy v anketě O nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek, pivní korunku pivovarů a minipivovarů za rok 2023, kterou pořádá Parkán klub Tábor.

> Anketní lístek <


1.10.Sběratelské setkání KSK v Praze
Zveme na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 14. října 2023 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz
Naše a světové pivovary od A do Z
Kartičkové kalendáříky - pivovary od A do Z

Série kalendáříků s pivními etiketami nejen našich pivovarů.

Více informací

Miniatlas světa pivních etiket na kk
Miniatlas světa pivních etiket

Unikátní projekt mapující svět pivních etiket.

Více informací

60. výročí osvobození ČSR
Logo projektu.

Série s vojenskou technikou
z období 2. světové války

Cena série: 180,- Kč
60 kalendáříků

Více informací o sérii

Časopis Svět piva

Svět piva

Časopis Svět piva vydává
České sdružení klubů historie pivovarnictví
pro sběratele pivovarských suvenýrů.

Více o časopise Svět piva

Inzeráty
Informace