Klub sběratelů kuriozit - Sběratelství 2012

Autor: Petr Nahodil <p.nahodil(at)centrum.cz>, Téma: KSK - Klub sběratelů kuriozit, Vydáno dne: 02. 04. 2013

Dne 25. ledna 2013 v 16.00 hod. se v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze 7 Kostelní 42 na Letné uskutečnilo slavnostní vyhodnocení akce Sběratelství 2012.

Akce Sběratelství má v KSK dlouholetou tradici a probíhá každé tři roky, kdy na základě údajů o svých sbírkách jsou v jednotlivých oborech sestavovány žebříčky sběratelů podle velikosti jejich sbírek.U oborů, kde žebříček má více jak 15 členů je poté možné největší sbírku v rámci klubu ocenit diplomem za největší sbírku. Dále se v KSK v rámci akce Sběratelství udělují i diplomy za pozoruhodné sbírky. Zájemci o získání tohoto diplomu musí svou sbírku přihlásit v akci Sběratelství, ale to ještě neznamená, že diplom automaticky získají. Na rozdíl od diplomů za největší sbírku, kde se namátkově prověřuje uváděný počet, tak u pozoruhodných sbírek jezdí členové výboru nebo jiní sběratelé daného oboru osobně sbírku hodnotit. Na základě jejich písemného hodnocení pak výbor KSK rozhodne o udělení diplomu za pozoruhodnou sbírku. Krom vlastní sbírky se u oceněných sběratelů bere v potaz jejich aktivita tj. zda pořádají nějaké výstavy, publikují o svém sběratelském oboru a jaké mají v daném oboru znalosti. Vrcholem celé akce Sběratelství je potom samotné slavnostní předávání diplomů.

V duchu tradice se KSK snaží, aby samotné předání diplomů bylo na co nejvyšší úrovni a proto diplomy vždy předávají známé osobnosti z veřejného života mající nějaký vztah ke sběratelství jako takovému nebo jsou členy KSK. Nejinak tomu bylo i při letošním slavnostím předávání diplomů. Diplomy předávali: Ing. Jindřich Jirásek - jednatel Progres Partners Advertising, ředitel veletrhu Sběratel,PhDr. Helena Koenigsmarková – ředitelka Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Bc. Karel Ksandr – generální ředitel Národního technického muzea, Miroslav Marek – prezident agentury Dobrý den, Pelhřimov, Petr Novotný – humorista, podnikatel, člen Klubu sběratelů kuriozit, PhDr. Zuzana Strnadová – ředitelka Muzea hl. m. Prahy, Jiří Suchý – herec, zpěvák, básník, ředitel divadla Semafor, člen Klubu sběratelů kuriozit a Simona Šustková – prezidentka Asociace starožitníků. Z jejich rukou převzali diplomy za největší sbírky :

Hana Beranová za 55.700 papírových ubrousků, Jiří Drvola za 8.461 pivních lahví, Evžen Erzigoj za 40.000 čs. pivních etiket, Ing. Václav Honzejk za 295.123 pivních etiket, Jan Kouřím za 24.494 čs. sýrových etiket, Lubomír Kouřím za 73.000 vkládaných obrázků od žvýkaček, Eduard Knopek za 143.035 cigaretových obalů, Ing. Rudolf Kocourek za 8.761 automobilových modelů, Ing. Stanislav Krámský za 145.000 čokoládových obalů, Vladislav Kuchta za 117.000 obalů od žvýkaček, Ladislav Likler – Laktos Collection za 209.540 sýrových etiket, Valery Nosál za 36.000 plátkových obalů od žvýkaček, Ing. Jiří Pešák za 234.700 vinných a likérových etiket, RNDr. Irena Petrželová, Ph.D. za 40.300 čajových sáčků, Václav Přibáň za 185.200 pohlednic, Zdena Smetanová za 160.210 kartičkových kalendáříků, Ing. Tatjana Svobodová za 10.486 figurek z čokoládových vajíček, Jaroslav Štěrba za 80.000 pivních tácků.

Diplomy za Pozoruhodné sbírky převzali:

MUDr. Jaroslav Adam za sbírku originálních kostek, MUDr. Mária Bašeová za sbírku betlémů, Ing. Evžen Belada za sbírku cigaret, Jiří Brož za sbírku automobilových modelů, Jaroslava Holinová za sbírku forem velikonočního beránka, Gabriela Junášková za sbírku náprstků, Pavel Koškár za sbírku modelů vojenské techniky, Lubomír Kouřím za sbírku kominických kalendářů, Bedřiška Malenová za sbírku polévkových mís, Tomáš Musil za sbírku výrobních štítků motocyklů, Jarmila Myšková za sbírku o Velké pardubické, Roman Odrazil za sbírku magnetek, Mgr. Josef Peterka za sbírku nahrávek státních hymen, Ing. Eduard Riedl za sbírku ručních mlýnků, Karel Řezáč za sbírku SPZ z USA a Kanady, Dalibor Slavík za sbírku hasičské a požární ochrany, Ing. Vladimír Steiner za sbírku čs. likérových etiket do r. 1948 a PaedDr. Eva Valentová za sbírku nálepek z ovoce a zeleniny.

Celý program moderoval místopředseda Klubu sběratelů kuriozit p. Luboš Čech. Samotné předávání diplomů probíhalo tak, že s každým kdo dostával diplom provedl p. Čech krátký rozhovor, kde každý oceněný mohl všem přítomným v kinosále ukázat nějaký exponát ze své sbírky a krátce o něm pohovořit. Největší úspěch při svém rozhovoru vzbudil u přítomných p. Peterka se svou sbírkou hymen. Sám totiž přítomným dvě státní hymny z asijských států zazpíval a sklidil velký potlesk. Diplomy byly předávány po skupinách sběratelů vždy jednou z pozvaných osobností. Nechybělo samozřejmě vždy skupinové foto. Každý z oceněných si mohl přivést 1 osobu jako doprovod a již od 14.00 hod. si mohli před vlastní akcí zdarma prohlédnout expozice Národního technického muzea, což většina účastníků využila. Dále byli na akci pozváni i hodnotitelé pozoruhodných sbírek, předsedové spřátelených klubů a samozřejmě i zástupci tisku a televize. Po skončení slavnostního programu bylo pro přítomné připraveno v muzejní kavárně občerstvení. Akce byla přítomnými velmi kladně hodnocena a mnozí se již těší na další ročník akce Sběratelství 2015. V tomto roce bude Klub sběratelů kuriozit slavit 50 let své činnosti.

Závěrem se sluší poděkovat všem organizátorům za jejich perfektní přípravu i vlastní průběh celé akce. Zvláštní poděkování patří Národnímu technickému muzeu, zejména jeho generálnímu řediteli p. Bc. Karlu Ksandrovi za poskytnutí prostor pro konání akce a všestrannou pomoc.