Žatecké milénium

Autor: Petr Nahodil <p.nahodil(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 05. 2005

Když sběratelé pivovarských suvenýrů zaslechnou v hovoru termín město chmele, tak se každému z nich okamžitě vybaví město Žatec. Jak by ne, když žatecko je vyhlášenou oblastí pěstování zeleného zlata již několik století.Žatecký chmel proslavil naše pivo na celém světě. Každoročně v Žatci na minichmelnici umístěné přímo na náměstí symbolicky v rámci Dočesné končí sklizeň chmele. A právě v letošním roce slaví město Žatec tisíc let od první písemné zmínky o městě.

V rámci všech možných oslav, které jsou rozplánovány na celý letošní rok, tak i Chmelařský institut s.r.o. Žatec vydal pivní etiketu Žatecké milenium. V Chmelařském institutu je umístěn pokusný pivovar, kde se provádí varní zkoušky chmele. Stejnou etiketu opatřenou přetiskem k 20. výročí založení vydal v Žatci klub Chrám chmele a piva sekce sběratelů.

Do dalších let přejeme vedení i členům klubu pevné zdraví a hodně úspěchů v jejich práci.